Gebruiksvoorwaarden - Nederlands

Deze service wordt aangeboden door de VLK. De VLK is een vzw die bestaat uit vrijwilligers. Zij vormen de tussenpersoon en leveren cursussen en boeken aan op aanvraag en toestemming van proffen aan een voordelige prijs. Daarnaast wordt vrijblijvend extra materiaal aangeboden ter ondersteuning van de student.

  • De VLK-cursusverantwoordelijken doen hun best om een vlotte en kwalitatieve service aan te bieden. Zij kunnen echter niet verantwoordelijk geacht worden voor vertragingen die optreden bij de uitgevers en distributeurs. In dergelijk geval zal een aanvaardbare oplossing in overleg met de student gezocht worden.
  • VLK-praesidium is gemachtigd om personen uit te sluiten indien misbruik van de online service wordt vastgesteld. Onder misbruik wordt o.a. het meermaals bestellen en annuleren van goederen aanzien en het aankopen van meerdere cursussen om door te verkopen. Net zoals zij volgens hun statuten leden kunnen uitsluiten, kan ook deze service geweigerd worden.
  • Cursussen en boeken worden enkel in hardcopy aangeboden. Men kan geen digitaal exemplaar eisen na bestellen en betalen van een cursus. Deze dient afgehaald te worden op de cursusdienst. In geval van overmacht zal in overleg met de betreffende student een aanvaardbare oplossing gezocht worden.
  • VLK verbindt zich ertoe om geen misbruik te maken van gegevens en deze gegevens op correcte wijze te beveiligen.
  • Wie goederen bestelt, wordt geacht deze te betalen. Wanneer de student zich voor een eerste maal aanbiedt aan de cursusdienst voor het ophalen van een bestelling, wordt hij geacht de gehele bestelling te betalen ook al is niet de volledige bestelling klaar. De student kan de status van al de onderdelen van zijn bestelling individueel volgen. Een reeds betaald goed kan dan afgehaald worden vanaf de status de student hiervan op de hoogte brengt. Dit is de normale gang van zaken: in geval van problemen met de bestelling vanuit VLK, kunnen uitzonderingen gemaakt worden zodat een aanvaardbare oplossing gevonden kan worden. In geval van annulatie vanuit de student voor betaling dient deze tijdig de VLK cursusverantwoordelijken hiervan op de hoogte te brengen. Indien reeds betaald werd, wordt elke retournering individueel geĆ«valueerd zoals omschreven bij de FAQ.
Dit is een service van studenten voor studenten. Wij zullen steeds redelijk proberen zijn en bij problemen zoeken naar een constructieve oplossing. Wij verwachten dan ook een goede dosis redelijkheid terug.

Terms of Service - English translation

The official terms of service agreement is in Dutch. However, for convenience this English translation will be provided in the future.